Odborné poradenství


Při výběru čerpadla si musím položit tyto otázky

 • Jaké medium chci čerpat
 • Odkud a kam chci čerpat
 • Do jaké výšky, tlaku chci čerpat
 • Jak často a dlouho budu čerpat
 • Jaké množství chci čerpat
 • Prostředí v kterém chci čerpat
 • sací podmínky

V první řadě se soustředíme navrhnout taková opatření, aby byly minimalizovány celkové náklady provozování čerpacích zařízení ve vašem technologickém procesu 

Sací schopnost čerpadla

Z fyzikálních zákonů se udává 7 - 8 metrů

Doporučená výška sání je ovlivněna mnoha parametry. Nejedná se pouze o čistou výšku, ze které má čerpadlo nasávat.

Příkladem může být čerpadlo, které má doporučenou maximální výšku sání včetně odporu v potrubí a tvarovkách 8 metrů.

Maximální výška = 8 m

 • Vzdálenost čerpadla od studny je 5 m.
  Přepočet na výšku je 0,5 m.
 • Dalším prvkem je sací koš, který vytváří odpor.
  Tento odpor může znamenat v přepočtu výšku např. 1,5 m.
 • Další prvkem v systému jsou zpětné klapky.
  Tento odpor může znamenat v přepočtu výšku např. 0,5 m.
 • Další odpor vytváčí kolena a tvarovky.
  Tento odpor může znamenat v přepočtu výšku např. 0,5 m.

Reálná výška sání se nám snížila na 5 metrů.

Upozornění: Důrazně nedoporučujeme použití filtrů na sacím potrubí. Filtr vytváří enormní odpor, který se může promítnout např. jako výška 5 metrů. V takovém případě by se sací výška modelového čerpadla blížila nule.

Faktory které ovlivňují parametry a životnost čerpadel


B.E.P.   pracovní bod čerpadla
B.E.P. pracovní bod čerpadla

Ztráta výkonu:

Vnitřní povrch potrubí, dimenze, kolena, armatury, redukce, atd. kladou odpor průtoku vody, který musí čerpadlo také překonávat. Proto se s růstem výtlačné výšky, s členitostí a délkou potrubí snižuje přečerpávané množství vody a vznikají tlakové ztráty. Tyto faktory je nutné brát v úvahu při navrhování např. závlahového systému. 

Nečastější příčiny závad

 • běh na sucho
 • běh do zavřeného výtlaku
 • kavitace
 • nečistoty v medium či potrubí
 • rezonance