Provádíme následující služby

 • záruční a pozáruční servis
 • dodávka náhradních dílů
 • měření vibrací a následné vyhodnocení - vibrodiagnostika
 • najíždění čerpadel do provozu 
 • hydrostatická / parametrická  zkouška
 • servis elektromotorů - převíjení
 • veškeré montážní práce ( stavební, zámečnické, svařovací atd. )
 • Projekt a montáž automatického závlahového systému

Před každou realizací provedeme návštěvu, kde podrobně zmapujeme situaci, vše prokonzultujeme se zákazníkem a následně vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku

Ukázka realizací

Návrh a instalace AZS

Automatický závlahový systém jsme instalovali u zákazníka v rekreačním středisku na Horní Bečvě, kde byla potřeba provést závlahu na malém sportovišti o rozměrech 350m2. Celý systém pracuje automaticky dle časového harmonogramu a případě dešťových srážek se závlaha nespustí. Součástí celého projektu kompletní instalace včetně osazení studny. Čerpadlo je chráněno provozem na sucho a proti přetíření.

Generální oprava kalového čerpadla pro ČOV

Hlavní příčina problému, byl mezizávitový zkrat na vinutí motoru, který se projevuje vyhazováním jističe po připojení do elektrické sítě.

Kromě nového převinutí statoru, byla provedena kompletní výměna všech spotřebních dílů včetně těsnících prvků a olejové náplně v ucpávkové komoře.


Dodávka chladícího čerpadla včetně veškerých komponentů


Před samotnou realizaci bylo nutné vytvořit projekt jak samotná činnost bude probíhat. Bylo nutné vyrobit základnu pro čerpadlo, napojení sací potrubní trasy na rezervoár vody a výtlačné potrubí na okružní systém. Zastřešovali jsme dodávku veškerých komponentů včetně montážních a svařovacích prací. Po najetí do provozu byla provedena vibro diagnostika čerpacího ústrojí.

Montáž ponorného čerpadla

Generální oprava ponorného čerpadla Sigma ( měření izolačního stavu vinutí v motoru, výměna kompletní hydrauliky, výměna ložisek, gufera, elektrický kabel ). Montáž čerpadla do 15 metrů hluboké studny. Výměna potrubí za plastové a napojení na stávající ocelové potrubí, které je v zemi. Instalace motorové ochrany proti výpadku fáze a nadproudu, ochrana proti chodu na sucho, automatické spínání čerpadla.

Montáž ponorného čerpadla

Demontáž čerpadla a následná oprava. Zpětná instalace čerpadla včetně rozpěrné konzole a závěsného zařízení. Manuální ovládání ZAP/VYP

montáž zavlažování z IBC nádrže

čerpadlo pracuje pokud je v nádrži dostatek vody, poté se automaticky  bezpečně vypne. Čerpadlo spíná podle otevření kohoutu nebo stříkací pistole, po zavření kohoutu dojde k vypnutí. Automatika zajišťuje konstantní tlak. 

Generální oprava průmyslových čerpadel 

V rámci služeb ochotně přijedeme, provedeme demontáž a čerpadlo si sami odvezeme. 

V servisním středisku provedeme rozpad čerpadla a výměnu požadovaných náhradních dílů a zároveň kontrolu funkčnosti stávajících dílů.

Každé čerpadlo, které se podrobilo rozpadu a následné kompletaci projde tlakovou zkouškou několikanásobně přesahující pracovní tlak.

                          Oživíme stávající lak

V závěrečné fázi vrátíme opravená čerpadla zpět na původní pozici a zajistíme najetí do provozu.

Ukázka další realizace...

 1. Pro čerpadla jsme si sami přijeli přímo až k zákazníkovi.
 2. Rozpad čerpadel až na jednotlivé díly
 3. Hloubkové čištění od usazenin a vodního kamene
 4. Výměna náhradních dílů ( ložiska, ucpávka, těsnění atd... )
 5. Kompletace + tlakovaní na požadovaný tlak
 6. Přelakování
 7. Odvoz k zákazníkovi + najetí do provozu
 8. Vibrodiagnostika
 9. Vystavení protokolu