Provádíme následující služby

 • záruční a pozáruční servis čerpadel a vodáren
 • měření vibrací a následné vyhodnocení - vibrodiagnostika
 • instalace čerpadel a přečerpávacích systémů/vystrojení studny, vrtu a nádrže
 • hydrostatická / parametrická  zkouška
 • servis elektromotorů - převíjení
 • práce součástí realizace ( montážní, stavební, zámečnické, svařovací atd. )
 • projekt a montáž automatického závlahového systému
 • čištění kopaných a vrtaných studní do 10 m

Před každou realizací provedeme návštěvu, kde podrobně zmapujeme situaci, vše prokonzultujeme se zákazníkem a následně vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku

Ukázka realizací níže

Dodávka a instalace automatického závlahového systému pro fotbalové hřiště TJ SOKOL ÚJEZDEC

Realizace závlahového systému - Městský park ,,MICHALOV,, a centrální hřbitov PŘEROV

Modernizace proběhla v roce 2021 a trvala bezmála 3 měsíce. Ve výsledku je závlaha řízena automaticky i pomocí mobilního telefonu a správné časování vláhy se stará online meteorologická stanice.

Generální opravy ručních pump pro obec Drahotuše a Valšovice

AZS - Dřevohostice

Generální oprava kalových čerpadel

Obec Osek nad Bečvou - ČOV

Poolšaví a.s. - farma na zpracování vepřového masa

Dodávka chladícího čerpadla včetně veškerých komponentů


Před samotnou realizaci bylo nutné vytvořit projekt jak samotná činnost bude probíhat. Bylo nutné vyrobit základnu pro čerpadlo, napojení sací potrubní trasy na rezervoár vody a výtlačné potrubí na okružní systém. Zastřešovali jsme dodávku veškerých komponentů včetně montážních a svařovacích prací. Po najetí do provozu byla provedena vibro diagnostika čerpacího ústrojí.

Vystrojení vrtu automatickým čerpacím systémem - Bílovec

Čištění kopané studny - Opava

Montáž ponorného čerpadla

Generální oprava ponorného čerpadla Sigma ( měření izolačního stavu vinutí v motoru, výměna kompletní hydrauliky, výměna ložisek, gufera, elektrický kabel ). Montáž čerpadla do 15 metrů hluboké studny. Výměna potrubí za plastové a napojení na stávající ocelové potrubí, které je v zemi. Instalace motorové ochrany proti výpadku fáze a nadproudu, ochrana proti chodu na sucho, automatické spínání čerpadla.

Montáž ponorného čerpadla

Demontáž čerpadla a následná oprava. Zpětná instalace čerpadla včetně rozpěrné konzole a závěsného zařízení. Manuální ovládání ZAP/VYP

montáž zavlažování z IBC nádrže

čerpadlo pracuje pokud je v nádrži dostatek vody, poté se automaticky  bezpečně vypne. Čerpadlo spíná podle otevření kohoutu nebo stříkací pistole, po zavření kohoutu dojde k vypnutí. Automatika zajišťuje konstantní tlak. 

Generální oprava průmyslových čerpadel 

V rámci služeb ochotně přijedeme, provedeme demontáž a čerpadlo si sami odvezeme. 

V servisním středisku provedeme rozpad čerpadla a výměnu požadovaných náhradních dílů a zároveň kontrolu funkčnosti stávajících dílů.

Každé čerpadlo, které se podrobilo rozpadu a následné kompletaci projde tlakovou zkouškou několikanásobně přesahující pracovní tlak.

                          Oživíme stávající lak

V závěrečné fázi vrátíme opravená čerpadla zpět na původní pozici a zajistíme najetí do provozu.

Ukázka další realizace...

 1. Pro čerpadla jsme si sami přijeli přímo až k zákazníkovi.
 2. Rozpad čerpadel až na jednotlivé díly
 3. Hloubkové čištění od usazenin a vodního kamene
 4. Výměna náhradních dílů ( ložiska, ucpávka, těsnění atd... )
 5. Kompletace + tlakovaní na požadovaný tlak
 6. Přelakování
 7. Odvoz k zákazníkovi + najetí do provozu
 8. Vibrodiagnostika
 9. Vystavení protokolu